PER QUÈ PRODUIR BIODIVERSITAT?


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


            

La producció de biodiversitat és la millor forma de conservar la flora i la fauna, passant a ser un recurs econòmic per a les poblacions del món rural.


Com més ric és un hàbitat en espècies autòctones i protegides - més gran és el seu valor biològic. Aquest valor no és fictici en la nostra societat, ja que la gran majoria de la societat gaudeix del nostre patrimoni natural.


Aquesta producció, unida a activitats compatibles com l’eco turisme, activitats esportives a la natura, així com culturals i pedagògiques beneficien a l'entorn on es practica, generant un motor econòmic alternatiu, gestionant els boscos de forma sostenible i creant una consciència a la societat de la importància de conservar els espais naturals i el món rural.

Són moltes les iniciatives que es dediquen a la protecció d'espècies tant animals com vegetals. Malgrat tots aquests esforços, el que realment necessiten les espècies, són hàbitats on viure.


La major part dels nostres boscos són de propietat privada i pertanyen al món rural, i es dediquen a activitats tradicionals agropecuàries .


Una gestió responsable va unida a l' entorn en què es desenvolupa, per això, la producció de biodiversitat ha de ser una alternativa atractiva perquè els propietaris d'aquests boscos decideixin conservar-los com hàbitats naturals.AVANTATGES DE LA PRODUCCIÓ DE BIODIVERSITAT

ü  Es pot iniciar amb poca inversió, aprofitant les infraestructures ja existents

(hotels, museus, activitats d'oci, boscos, etc...) i permet creixer en la mateixa

mesura que creix la demanda.

 

ü  No altera els oficis tradicionals.

 

ü  Produeix llocs de treball i millor rendiment econòmic d'aquests.

 

ü  Potencia el consum dels productes tradicionals i locals.

 

ü  Afavoreix l'economia local i a la protecció dels hàbitats naturals al     

mateix temps.

 

ü La bona acollida per part de la societat d'aquestes iniciatives, garanteix uns 

bons resultats.


Realitzant aquesta activitat de manera responsable en les àrees naturals:

ü  Es conserva el medi ambient i     es  millora la qualitat de vida del món rural.

ü  Conscienciant a la societat     en matèria ambiental i cultural.

ü  Aporta bones experiències tant pel visitant com pel món rural.

Aviso legal | Política de privacidad | Política de cookies
Copyright © 2008 - 2021 Ecosistemasdiana.com