AJUDA A MANTENIR ELS NOSTRES

 

ECOSISTEMES


 

QUÈ ÉS UN ECOSISTEMA?


Escoltem la paraula "ecosistema" bastant sovint; però sabem què és un ecosistema?


El concepte de l'ecosistema és interessant per comprendre el funcionament de la naturalesa i multitud de qüestions ambientals.


La paraula ecosistema es compon de dues parts: "eco" que en grec vol dir "casa" i la paraula "sistema", que significa "parts interactives". Així que la paraula "ecosistema" ens diu que aquestes parts existeixen i viuen juntes en una mateixa casa, i també diu, que el que afecta una - afecta a les altres també.


L'ecosistema és el nivell d'organització de la naturalesa. És un complex sistema ecològic en una àrea determinada, format: pels éssers vius (elements biòtics), el seu ambient físic (elements abiòtics) i les interaccions que existeixen entre si i el medi que els envolta.

Tots els éssers vius (i aquells que alguna vegada ho van ser) són els factors biòtics de l'ecosistema, que inclouen plantes, animals, insectes, bacteris, fongs, i tot ésser viu que formi part de l'ecosistema.


Tots els elements no vius dins d'un ecosistema són els factors abiòtics: amb totes les característiques de clima, temperatura, substàncies químiques presents, condicions geològiques, etc.


L'ecosistema de major grandària que es pot considerar és el planeta Terra. No obstant això, hi ha ecosistemes menors: llacuna, una selva, un desert o un bosc. Un toll format després d'una intensa pluja, o un tronc caigut, ple d'aranyes, formigues i fongs, són petits ecosistemes.

Al bosc, per exemple, els ocells s'alimenten d'insectes i cucs; al seu torn, aquests insectes i cucs s'alimenten de fulles mortes que es troben a terra. Les fulles que cauen també retornen nutrients a la terra. A més, tots els éssers vius que habiten al bosc necessiten i utilitzen l'aire i l'aigua per viure, formant un ecosistema.


Tots els organismes consumidors viuen de l'explotació de l'ecosistema i l'espècie humana també necessita explotar-lo per assegurar la seva supervivència. De la naturalesa s'obtenen els aliments i a la naturalesa es retornen els residus que generem amb la nostra activitat. L'energia que utilitzem l'obtenim, majoritàriament, de la combustió de reserves de compostos de carboni (petroli, carbó, gas) emmagatzemats pel treball dels productors de l'ecosistema al llarg de molts milions d'anys.


L'acció de l'home sobre el planeta ha estat tan notable, especialment en l'últim segle, que es pot afirmar que no existeix ecosistema que no estigui afectat per la seva activitat. Des de fa mil·lennis l'home ha explotat i modificat la naturalesa per subsistir, però en els últims decennis, a més ha produït milers de substàncies noves que s'han difós per tota l'atmosfera, la hidrosfera, els sòls i la biosfera.

L'impacte creixent de les activitats humanes en la naturalesa està provocant una pèrdua de biodiversitat accelerada i deixa en ocasions als ecosistemes sense components que hi són imprescindibles.

La causa principal és la destrucció d'ecosistemes de gran interès, quan es posen terres en cultiu dessecant pantans o talant boscos, quan es canvien el rumb o les condicions de les aigües o l'atmosfera per la contaminació, o quan es destrueixen hàbitats en l'extracció de recursos.


En l'actualitat no es pot entendre el funcionament de la major part dels ecosistemes si no es té en compte l'acció humana. Donat el número d'individus i la capacitat d'acció que té la nostra espècie, a hores d'ara la influència que exercim sobre la naturalesa és enorme i els seus efectes secundaris difícils de controlar.


Estem obligats a comprendre, que la vida humana es desenvolupa en estreta relació amb la naturalesa i el seu funcionament ens afecta totalment.

 

Llibre: Ciencias de la tierra y del medioambiente.


Aquests consells poden ajudar conservar els nostres ecosistemes:

1º Apropa't al món rural. Visita els pobles i els enclavaments naturals. Només amb la teva presència, ajudes a què es mantinguin en vida, i si a més a més consumeixes els seus productes locals ( encara que només sigui un cafè o un refresc ), ajudaràs a la seva economia .


2º Coneix i respecta el medi ambient. Un acostament a la naturalesa o practicar esports en ella, és molt saludable i augmenta la conscienciació social sobre els nostres hàbitats .

3º Gaudeix dels productes de temporada. Són més sans i naturals. Si els pots obtenir en el propi entorn rural et garanteixes la seva qualitat i procedència .
4º Utilitza envasos reutilitzables. Gairebé cada producte que utilitzem té envàs o embolcall d’un sol ús. Aquests envasos produeixen la major part dels residus que empobreixen i contaminen els nostres hàbitats .

5º No embrutis els nostres paratges naturals, i si és possible deixa-ho una mica millor de com el vas trobar. És estrany el lloc on no es troben, llaunes de refresc , ampolles , cartrons , burilles , etc, un simple gest , pot convertir un paradís natural en un abocador .
6º No encengueu focs en temporada de risc. Trista és la trajectòria de boscos incendiats per distraccions o negligència, sempre és millor prevenir que lamentar .

 

Aviso legal | Política de privacidad | Política de cookies
Copyright © 2008 - 2021 Ecosistemasdiana.com